droppedImage_1Klein_fotoIng. Martin Klein

*1966, inženýr ekonomie, jednatel

Osobní profil na Facebook

Po prvním roce ukončení studia na Vysoké škole ekonomické v Praze pro mě rok 1989 znamenal životní výzvu, kdy v lednu 1990 jsem již držel živnostenské oprávnění. Od té doby, nejdříve v pozici subdodavatele, jsem s úspěchy i neúspěchy pracoval ve stavebnictví.

V roce 2003 jsem měl tu čest podílet se na založení developerské společnosti HARMONIE GROUP, a.s., kterou jsem v pozici generálního ředitele řídil až do roku 2009.

Tato zkušenost mi v témže roce umožnila založit vlastní firmu Projectil Group, s.r.o., prostřednictvím které zajišťujeme komplexní stavebně inženýrské služby prostřednictvím středisek CESPRONPROWERK.