Bytový dům Michle

BY IN Reference NO COMMENTS YET

Novostavba bytového domu byla navržená ve spolupráci s ateliérem architekta Václava Aulického. Bytový dům obsahuje 45 bytových jednotek a jeden ateliér. Celkové investiční náklady projektu: 120 mil. Kč

So, what do you think ?