Centrum Vysoký Újezd

Projekt:

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního pro vybudování rezidenční a smíšené čtvrti v centrální části obce Vysoký Újezd u Berouna

Popis Projektu:

Jedná se o výstavbu v centru obce Vysoký Újezd, která přímo sousedí se stávajícím zámkem na straně východní a na straně západní navazuje nová výstavba rodinných domů. Velikost řešeného území je cca 2,3ha.

Ze severu a jihu je území vklíněné mezi stávající zástavbu rodinných domů. Nová zástavba obsahuje dva bytové domy a 36 řadových rodinných domů včetně infrastruktury.

Lokalita: Vysoký Újezd u Berouna

Investor: CRESTYL

Projektant: Ateliér IBA