CESPRON Inženýring

Zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost v investiční výstavbě

Rozsah zajišťovaných služeb

  • vyhodnocení investičního pozemku před jeho koupí
  • zpracování rozvojové studie stavebního záměru
  • zajištění podkladů a průzkumů
  • zpracování zadávacích podmínek projektu
  • koordinace zpracování projektové dokumentace
  • optimalizace investičních a provozních nákladů
  • vyřízení stavebního povolení
  • výběrové řízení na zhotovitele stavby
  • technický dozor investora
  • zajištění kolaudačního souhlasu

Máme uzavřené pojištění profesní odpovědnosti s limitem pojistného plnění do 5 mio. Kč.

CESPRON Inženýring má v oblasti řízení rozvoje nemovitostních projektů více jak dvacetileté zkušenosti. Uspoříme Vám čas, náklady a starosti. Získáte u nás profesionální přístup, důslednost, poctivost a diskrétnost.

Kontakt
tel: 721 563 885, e-mail: info@cespron.cz

Referenční projekty